Nikolo SOKA

Auch im SOKA kann der Nikolo kommen!

Bild: SOKA Fr. Lechner